Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

En del af Fora

Fora er fælles sekretariat for en række oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. NetOp Allerød-Furesø er medlem af Fora.

Foras vision er at skabe folkeoplysning, der til stadighed er relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, fordi vi derigennem bidrager til forandring i samfundet.

KONTAKT


Netop Allerød-Furesø
Bybækterrasserne 116A
3520 Farum

Skoleleder: Administreres af Fora Fritid

CVR: 39000946

Bankoverførsel til: Reg: 2413. Kontonummer: 8977614156.


Medlem af Fora